MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 23. června 2003, čj. 21 725/2003-23 s platností od 1. září 2003 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

4153H Chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce

Učební obor:

41-53-H/002 (45-78-2)

 

Rybář

 


Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku