MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 23. června 2003, č. j. 21 726/2003-23 s platností od 1. září 2003 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

4153H Chovatel, chovatelské a zpracovatelské práce

Učební obor:

41-53-H/010 (45-97-2/11)

 

Chovatel koní a jezdec

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku