MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo hospodářství České republiky

  dne 18. 6. 1996, č.j. 8801/96-74 s účinností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem


Kmenový obor:

4153H Chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce

Učební obor:

41-53-H/011 (45-97-2/12)

 

Chovatel laboratorních a kožešinových zvířat

 

 Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán