MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 14. srpna 2003, čj. 24 051/03-23, s účinností od 1. září 2003 počínaje prvním ročníkem


Kmenový obor:

4154H Kovář, podkovář

Učební obor:

41-54-H/002 (45-68-2)

 

Kovář a podkovář


Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku