MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 28. 5. 1999,  čj. 22 480-23 s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem.

 

 

Kmenový obor:

4156E Lesní výroba, lesnické práce

Učební obor:

41-56-E/501 (45-79-0)

 

Lesní výroba

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán