MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 30
. 6. 2004, čj. 22 242/2004-23, s účinností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem

 

 

Kmenový obor:

4156H Mechanizátor lesní výroby

Učební obor:

41-56-H/001

 

Mechanizátor lesní výroby

             

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku