MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne
6. srpna 2004, čj. 24 155/2004-23, s účinností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem

 

 

Kmenový obor:

4157H Zpracovatel dřeva

Učební obor:

41-57-H/001

 

Zpracovatel dřeva

             

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku