MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 20. června 2001, č.j. 16 976/2001-23 s platností od 1. 9. 2001 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

4341M Veterinární prevence

Studijní obor:

43–41–M/001 (43-30-6)

 

Veterinární prevence

 


Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán