MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví

dne 14. 7. 2005, č. j. 24 509/2005 -23, s platností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem

Kmenový obor:

5341H Ošetřovatelství

Učební obor:

53-41-H/002

 

Ošetřovatel

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku