MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví

dne 30. 4. 2004, čj. 17 303/2004-23, s platností od 1. září 2004

 

 

Kmenový obor:

5341N Ošetřovatelství

Studijní obor:

53-41-N/001

 

Diplomovaná všeobecná sestra

             

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů s úplným středním vzděláním