MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví České republiky

dne 27.5.1996 pod č.j. 20385/96-23, s účinností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem.

Kmenový obor:

5341N Ošetřovatelství

Studijní obor:

53-41-N/002 (53-52-7)

 

Diplomovaná dětská sestra

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

 

Vyšší odborné studium