MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

pod č.j. 20391/96-23 ze dne 27. 5. 1996, v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví České republiky,

s účinností od 1. září 1996 počínaje prvním ročníkem.

Kmenový obor:

5341N Ošetřovatelství

Studijní obor:

53-41-N/004 (53-57-7)

 

Diplomovaný zdravotnický záchranář

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

 

Tříleté vyšší odborné studium