MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Vydalo ministerstvo zdravotnictví České republiky v dohodě s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 18.3.1992, č.j. VZV - 530 - 18. 3. 1992, s účinností od l. září 1992 počínaje l. ročníkem.

Kmenový obor:

5343M Laborant ve zdravotnictví

Studijní obor:

53-43-M/001 (53-08-6)

 

Zdravotní laborant

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán