MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví

dne 22. 12. 2004, čj. 29 927/04-23, s platností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem

 

Kmenový obor:

5343N Laborant ve zdravotnictví

Studijní obor:

53-43-N/004

 

Diplomovaný farmaceutický asistent

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů s úplným středním vzděláním