MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne v 2. 4. 2004, čj. 16 057/2004-23, s účinností od 1. září 2004 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

5344M Technik ve zdravotnictví

Studijní obor:

53-44-M/006

 

Oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka

  

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku