MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 23. 8. 2001, č.j. 23 842/2001–23 s platností nejpozději od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

6341M Ekonomika a podnikání

Studijní obor:

63-41-M/004 (63-17-6)

 

Obchodní akademie

 Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán