MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 23.6.1999, čj. 24 097/99-23 s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem  

 

Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 20.9.2001, čj. 25 524/2001-23 s platností od 1. října 2001

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 15. února 2002, čj. 11 652/2002-23 s platností od 1. září 2003 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

6341M Ekonomika a podnikání

Studijní obor:

63-41-M/040

 

Informatika v ekonomice

  

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium absolventů základní školy