MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

dne 16. ledna 2001, č.j. 10 512/2001-23 s platností od 1. září 2001 počínaje 1. ročníkem

 

 

 

Kmenový obor:

6351J Technickoadministrativní pracovník, technickoadministrativní práce

Studijní obor: 

63-51-J/001 (63-46-3) 

 

Obchodní škola

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán