MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 14. července 2004, čj. 21 236/2004-23, s účinností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem

 

 

Kmenový obor:

6441L Podnikání v oborech

Studijní obor:

64-41-L/524

 

Podnikání

  

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní, večerní a dálkové studium pro absolventy tříletých učebních oborů SOU

 

Studijní obor 64-41-L/524 Podnikání nahrazuje:

64-41-L/504 Podnikání v oborech strojírenství *

64-41-L/505 Podnikání v oborech elektrotechniky a telekomunikací *

64-41-L/508 Podnikání v oborech potravinářství *

64-41-L/515 Podnikání v technických povoláních

64-41-L/516 Podnikání v technických povoláních

64-41-L/517 Podnikání v oborech zemědělství a lesního hospodářství

64-41-L/518 Podnikání v oborech zemědělství a lesního hospodářství

64-41-L/520 Podnikání v oborech obchodu a služeb

64-41-L/521 Podnikání v oborech obchodu a služeb

64-41-L/523 Podnikání v oborech umění, užitého umění a rukodělné uměleckořemeslné výroby

 

* jen v rámci oborů PHARE