MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 5. června 2003, čj. 20232/2003-23 s platností od 1. září 2003 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

6441M Podnikání v oborech

Studijní obor:

64-41-M/001 (42-21-6) 

 

Podnikání a služby

             

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku