MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky  
dne 2. června 1997 č.j. 21 753/97-71 s platností od l.září l997 počínaje l. ročníkem

schváleno pro SOU dopravní, K letišti 278, Praha 6

 

Kmenový obor:

6442L Organizace a management v odvětví

Studijní obor:

64-42-L/012 (64-68-4)

 

Obchodně provozní pracovník civilního letectví

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán - denní studium