MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 7. června 1993 č.j. 16 190/93-23 s účinností od 1. září 1993 počínaje 1. ročníkem

   

Kmenový obor:

6442M Organizace a management v odvětví

Studijní obor:

64-42-M/010 (23-90-6)

 

Technická administrativa - elektrotechnika

 Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán - denní studium