MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

souhlasí s konkretizovaným učebním plánem studijního oboru 29-98-6/01 Management potravinářských výrob

dne 24. 8. 1995, čj. 20884/95-23 s účinností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem

pro Střední průmyslovou školu potravinářské technologie v Bzenci, Těmická 1296

 

 

Kmenový obor:

6442M Organizace a management v odvětví

Studijní obor:

64-42-M/022(29-98-6/01)

 

Management potravinářských výrob

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium absolventů základní školy