MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 22. června 1999, č.j. 24 780/99-23 s platností od 1. září 1999 počínaje prvním ročníkem

 

 

Kmenový obor:

6442M Organizace a management v odvětví

Studijní obor:

64-42-M/xxx (xx-98-6)

 

Management .... (doplní škola podle převodníku JKOV - KKOV v souladu s profilací oboru)

  

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium absolventů základní školy