MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 10. 4. 2001, čj. 15 382/2001-23 s platností od 1. září 2001 počínaje prvním ročníkem

 

 

Kmenový obor:

6443M Ekonomika odvětví

Studijní obor:

64-43-M/002 

 

Ekonomika zemědělství a výživy

  

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku