MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 dne 14. dubna 1999, čj. 18 177/99-23 s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

6541L Gastronomie

Studijobor:

65-41-L/005 (64-44-4)

 

Číšník - servírka

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

denní, večerní a dálkové studium absolventů základní školy