MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 23. března 2004 , čj. 13 907/2004-23 s účinností nejpozději od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem

 

 

Kmenový obor:

65-41-L Gastronomie

Studijní obor:

65-41-L/504

 

Společné stravování

             

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní, večerní a dálkové studium absolventů tříletých učebních oborů