MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 7. 5. 2001, č.j.17130/01-23 s platností od 1. září 2001 počínaje prvním ročníkem

 

 

Kmenový obor:

6542M Hotelnictví a turismus

Studijní obor:

65-42-M/004 (63-71-6)

 

Hotelnictví a turismus

  

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní a dálkové studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku