MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

 dne 26.11.1998, čj. 28 060/98-23 s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

6542M  Hotelnictví a turismus

Studijobor:

65-42-M/011

 

Služby cestovního ruchu

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

denní a dálkové studium absolventů základní školy