MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 17. 4. 2000, čj. 17 661/2000-23 s platností od 1. září 2000 počínaje prvním ročníkem

 

 

Kmenový obor:

6551H Kuchař-číšník, práce ve společném stravování

Učební obor:

65-51-H/001 (64-54-2)

 

Provoz společného stravování

  

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium absolventů základní školy