MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne
10. června 2004, čj. 19 626/2004-23, s účinností nejpozději od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem

 

 

Kmenový obor:

6641L Provoz obchodu

Studijní obor:

66-41-L/008

 

Obchodník

             

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku