MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 26. dubna 2004, čj. 13906/2004-23 s účinností nejpozději od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

6641L Provoz obchodu

Studijní obor:

66-41-L/501

 

Provoz obchodu

             

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní, večerní a dálkové studium pro absolventy tříletých učebních oborů