MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 27. 5. 2003, čj. 20 448/03-23, s účinností od 1. září 2003 počínaje prvním ročníkem

 

Kmenový obor:

6652H Aranžér, propagační práce

Učební obor:

66-52-H/001 (64-51-2/00)

 

Aranžér

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní, večerní a dálkové studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku