MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 8. srpna 1995 č. j. 20 410/95-23, s platností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem

Prodloužení platnosti učebních dokumentů

schváleno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 28. 7. 2000, č. j. 22 709/2000-23

 

Kmenový obor:

6842L Veřejně pořádková činnost

Studijní obor:

68-42-L/501 (68-55-6)

 

Veřejně pořádková činnost

 


Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

nástavbové studium při zaměstnání - večerní, dálkové