MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

 

Schválilo Ministerstvo vnitra České republiky

 dne 18. července 2001, č. j. VO-434/2001 s platností od 1. září 2001 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

6842M Bezpečnostně právní činnost

Studijní obor:

68-42-M/003 (68-52-6)

 

Bezpečnostně právní činnost

             

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Denní studium absolventů základních škol