MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 13. 5. 2003, čj. 19 468/2003-23, s platností od 1. září 2003 počínaje prvním ročníkem

 

Kmenový obor:

6843M Veřejnosprávní činnost

Studijní obor:

68-43-M/001 (63-69-6)

 

Veřejnosprávní činnost

 
Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku