MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

 dne 22. března 2001, č.j. 14 517/2001-23 s účinností od 1. září 2001

pro SOŠ a SOU technické, Lipí 1911, 190 00 Praha 9.

 

Kmenový obor:

6843M Veřejnosprávní činnost

Studijní obor:

68-43-M/005

 

Provoz diplomatických služeb

 


Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

čtyřleté denní studium