MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

dne 4. 6. 2001, čj. 18 903/01-23 s platností od l. září 2002, počínaje l. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

6941L Osobní služby

Studijní obor:

69-41-L/004 (64-46-4) 

 

Kosmetička

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán