MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY
  

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

dne 4. 7. 1995, čj. 21 877/95-23 s platností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

6941L Osobní služby

Studijní obor:

69-41-L/502 (64-26-4)

 

Vlasová kosmetika

 Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán