MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 2. 7. 1999, čj. 24 911/99-23 s platností od l. září l999 počínaje l. ročníkem

 

 

Kmenový obor: 

6952H Kosmetička

Učební obor: 

69-52-H/001 (64-46-2)

 

Kosmetička

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán