MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

dne 29. 3. 2001, čj. 14 930/01-23 s platností od 1. září  200l, počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor: 

6953E Provoz služeb

Učební obor:

69-53-E/502 (64-97-0) 

 

Provoz domácnosti

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán