MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo hospodářství České republiky

dne 23. května 1995, čj. 805719/95-74 s platností od 1. září 1995 počínaje l. ročníkem

a

Schválilo Ministerstvo hospodářství České republiky

dne 20. června 1996, čj. 8609/96-74 s platností od 1. září 1996 počínaje l. ročníkem

 

 

Kmenový obor:

6953H Provoz služeb

Učební obor:

69-53-H/003 (64-97-2) 

 

Provoz služeb

 Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán