MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

dne 2. 7. 2002, čj. 22 605/02-23 s platností od 1. září  2002, počínaje 1. ročníkem

 

 

Kmenový obor: 

6954H Práce v čistírnách a prádelnách

Učební obor: 

69-54-H/00l (64-50-2)

 

Provoz prádelen a čistíren

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán