MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 29. 6. 1999, č.j. 18 605/99-23 s platností od 1. září 1999 počínaje prvním ročníkem

a

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 8. 7. 2004, čj. 22 127/2004-23 s platností nejpozději od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem

 

Kmenový obor:

7842M Lyceum

Studijní obor:

78-42-M/002 

 

Ekonomické lyceum

 

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku