MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 25. srpna 1999, č.j. 27 374/99-23 s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem


Kmenový obor:

7842M Lyceum

Studijní obor:

78-42-M/003 (76-97-5)

 

Pedagogické lyceum


Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán - denní studium