MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 2. 6. 2004, čj. 18 288/2004-23 s účinností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem

 

 

Kmenový obor:

7842M Lyceum

Studijní obor:

78-42-M/005

 

Zdravotnické lyceum

             

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku