MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne
16. 6. 2004, č. j. 18 559/04-23, s účinností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem

 

 

Kmenový obor:

7842M Lyceum

Studijní obor:

78-42-M/006

 

Přírodovědné lyceum

             

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku