MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 31.7.2000, č.j. 22 821/2000-23 s platností od 1. září 2000 počínaje prvním ročníkem

 

 

Kmenový obor:

8251H Výtvarné a uměleckořemeslné práce

Učební obor:

82-51-H/006 (85-56-2)

 

Umělecký truhlář

  

Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán

Studium žáků a uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku