MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 26. 8. 2003, č. j. 25 401/2003-23, s účinností od 1. září 2003 počínaje prvním ročníkem

   

Kmenový obor:

2651H Elektrikář, elektrotechnické práce

Učební obor:

26-51-H/001 (26-82-2/00)
Elektrikář

  .

 Charakteristika oboru    Profil absolventa    Učební plán    Učební plán_dálkové studium 

Studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku