MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 30. ledna 1995, č.j. 11 404/95-23 s platností od l. září l995 počínaje l. ročníkem
a

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 22. 6. 2005 čj. 22 927/05-23 s platností od 1. září 2005 počínaje l. ročníkem

 a

 

 

Kmenový obor:

3143M Oděvnictví

Studijní obor:

31-43-M/001 (31-25-6)

 

Oděvnictví

 

Charakteristika oboru    Profil absolventa

Učební plán - denní studium    Učební plán - večerní studium    Učební plán - dálkové studium